Ośrodek duchowej Mocy

” Wszystkie nasze lęki opierają się na nieprawdzie.

Zastąpienie fałszu prawdą jest istotą uzdrawiania wszystkiego,

co widzialne i niewidzialne.”

David R. Hawkins, Siła czy Moc

Justyna Pęcherzewska Prorok

Justyna Pęcherzewska

Jestem współczesnym prorokiem, czyli utrzymuję mistyczny kontakt z najwyższym Źródłem- Bogiem. Odważnie prowadzę do Prawdy, nie tylko w energii Miłości i Jedności, ale przede wszystkim w Mocy, energii sprawiedliwego rozeznania i doskonałej równowagi.

Mam dar jasnowidzenia energetycznego, rozeznania duchów, wglądów duchowych i mediumicznych, czytam pole energoinformacyjne oraz je modyfikuję, co daje mi łatwość uzdrowienia sytuacji duchowej i życiowej człowieka i jego środowiska, systemów i układów społecznych. 

Pomagam w trudnościach i uzdrawiam poprzez przekazanie doświadczenia Prawdy, Boskości, wprowadzenie równowagi, harmonii i powrotu do Boskiego Wzorca.

Światło jakie niosę to wskazanie wewnętrznej Mocy duchowej, to rozproszenie nocy duszy, depresji, blokad wcieleniowych, to napełnienie duszy Światłem Pragnienia Boga Jedynego.

Słowa „Bóg” nie łączę z żadną religią ani dogmatami. Jestem mistyczką, nie powiązaną z żadnym systemem religijnym. Bóg (Góra) to dla mnie Źródło, Najwyższe i Niepojęte Istnienie, Wszechogarniająca Jedność, Najwyższa Możliwa Wibracja, to Bóg Objawiony, to Wszechświat, to Opatrzność, to wewnętrzne Centrum każdej istoty.

Moją rolą jest także Jednoczenie, szerzenie Obfitości, dostatku a także dostępności Wszystkiego co Jest na mocy kreacji i tworzenia na ziemi Boskiego Ośrodka Chwały, w której każdy realizuje swoją wspaniałą misję wcielenia.

Z wykształcenia jestem spełnionym zawodowo biologiem, filologiem angielskim oraz dietetykiem ale obecnie od kilku lat realizuję wyłącznie swoje powołanie mistyczne, żyję w ciszy, izolacji, utrzymując stały kontakt ze Źródłem,  rozwijając moc wewnętrzną, Poznanie- Mądrość, zagłębiona w tzw. modlitwie- medytacji, kontemplacji, trwam w łączności z pięknem natury i wspaniałości wyższych poziomów świadomości ku chwale Boga Jedynego.

UZDRAWIANIE

Polega na duchowym procesie utworzenia ścieżki Światła poprzez pragnienie Źródła i Obecności, tej przedwiecznej energii, która jest poza wszelkimi cyklami ziemskimi, karmicznymi, manipulacjami energetycznymi oraz lękiem przed śmiercią.

Uzdrawiając skupiam się na duchowych aspektach.

 Jako prorok i jasnowidz używam narzędzi, które pomagają mi w uzdrowieniu duszy. Są nimi: przekaz – czyli informacje, które otrzymuję ze Źródła a także odczyt, który opiera się o jasnowidzenie energii oraz interpretacje symboliki w aurze osoby czytanej, którą widzę na zdjęciu. 

Narzędziem uzdrawiającym jest proces rytualny, czyli wykonany w przestrzeni astralnej a zamanifestowany w skutkach w przestrzeni ziemskiej, materialnej.

Procesy uzdrawiania duchowego często są uzupełnione przez krótkie przekazy, które stanowią tematy do rozważenia i uświadomienia. Informacje, które dostaję pochodzą bezpośrednio ze Źródła. 

Może to być zdanie, dłuższy tekst lub pojedyncze słowo, z którym obcując dana osoba może pogłębić doświadczenie jedności z Bogiem i lepiej zrozumieć cel swojego wcielenia.

Już od pierwszego kontaktu, każdą osobę oczyszczam, otaczam wsparciem modlitewnym, wystawienniczym oraz energetycznym. Jednak zawsze szanuję jej osobiste wybory drogi życia, zatem działam w sposób najbardziej korzystny i zgodny z pragnieniem duszy dla jej najlepszego rozwoju i w harmonii z Wszechświatem. 

Nigdy nie naruszam też wolnej woli i odczyty czy procesy wykonuję za zgodą- wyrażoną prośbą.

Nie zajmuję się wróżbiarstwem i tarotem. Nie używam tablic, wahadeł, kart itp., niczego poza kontaktem ze Źródłem i mocą tam uzyskaną, przekazem, darem jasnowidzenia (odczytu) oraz sprawczością siły kreacji. 

Wszelkie formaty i struktury religijne szanuję, przyjmuję każdą osobę, nie akceptuję jedynie szkód i zniszczeń uczynionych duszy poprzez takie struktury, jeśli faktycznie są one niekorzystne dla duszy i wcielenia.

Sam fakt wyznania jest natomiast dla mnie neutralny. Zapraszam zarówno ateistów jak i katolików, chrześcijan, buddystów, dedykowanych satanistów, jak również osoby, dla których wyznanie nie ma żadnego znaczenia. 

Obszary uzdrawiania:

Promuję tzw. „duchowość praktyczną”. Działam w silnej i konkretnej energii, którą można nazwać „męską” a obszar praktyk duchowych dotyczy życia codziennego oraz obejmuje zakres typowo materialny, w którym to obserwowalne są efekty wewnętrznej przemiany, poznania prawdy czy wyrażenia siebie i swojej misji.

Kładę szczególny nacisk na to, by efekty procesów duchowych oraz rytualnych były mierzalne.

Terapie duchowe realizuję m.in.  w niżej wymienionych obszarach:

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • zagadnienia sądowe, oskarżenia, pomówienia, nieuczciwość i krzywda międzyludzka i duchowa, wszystko co tyczy się nierówności, nierównowagi, kłamstwa lub oszustwa
 • wsparcie w procesach prawnych, rozwodach, rozprawach sądowych, naruszeniach prawa
 • rytuały równoważne we wszelkich kłótniach, konfliktach, zarówno w sferach rodzinnych, prywatnych jak i zawodowych

BIZNES, FINANSE, INWESTYCJE 

 • pomoc w biznesie dla przedsiębiorców, w inwestycjach. Konkretne odpowiedzi na pytania wraz z pomiarem korzyści.
 • tzw. coaching duchowy połączony z zawodowym (wraz ze strategią pomocy oraz z pakietem pomiarów – ustalane indywidualnie)
 • uzdrawianie trudności finansowych, przepływu pieniądza, biedy, niedostatku, poczucia braku

SPOŁECZEŃSTWO, RODZINA, NARÓD

uzdrawianie społeczne, rodzinne oraz uzdrawianie narodowościowe, dotyczy: narzuconej opinii publicznej, narzuceń cywilizacyjnych, niekorzystnych mądrości życiowych i przekonań narodu (przekazywanych np. jako dziedzictwo historyczne), utrwalonej, niekorzystnej dla danej osoby wiedzy o sposobach funkcjonowania w danym systemie społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. “polskości” oraz “katolickości” (w kontekście negatywnym, ale z szacunkiem do wyznania). 

 • religie, wyznania (odcięcie od szkodliwych, wsparcie w korzystnych), szczególnie obszar kk, pomoc w apostazji i prowadzenie duchowe apostatów
 • uzdrawianie rodu, genealogiczne: usuwanie i kasowanie blokad płynących od egregorów rodowych szczególnie, gdy uniemożliwia to osobistą realizację
 • małżeństwa, relacje partnerskie, uzdrawianie związków
 • pozycja kobiet, toksyczne relacje w rodzinach, w miejscu pracy, wampiryzm energetyczny i pasożytnictwo duchowe, syndromy DDD, uzdrawianie wewnętrznego dziecka i traum rodzinnych
 • szeroko rozumiane cierpiętnictwo i wypaczone poświęcenie (np. syndrom Matki Polki, nadopiekuńczość)
 • pakiet „duchowa ciocia” – pomoc dla dzieci, duchowa opieka nad rodziną, pomoc w relacji matka- dziecko, ojciec-dziecko lub innych relacji w rodzinie
 • pakiet „zdrowa ciąża”: wsparcie przy trudnościach w zajściu w ciążę, ochrona i duchowa opieka podczas porodu  

WOLNOŚĆ osobista, SEKSUALNOŚĆ

 • pomoc w odnalezieniu sensu i kierunku drogi życia, odczucia wewnętrznej MOCY, podejmowania decyzji, zrzuceniu kajdan, oporu, LĘKU, blokad mentalnych.
 • rytuały znoszące depresję i niemoc, spektrum zaburzeń psychicznych, wypalenie zawodowe, problemy ze spektrum OCD, kompulsji, uzależnienia ( alkohol, środki uzależniające, gry, media, pornografia, zakupy, współuzależnienie, pracoholizm, inne), lęki i fobie
 • uzdrawianie wyzwań wcieleniowych, szczególnie powodujące popularne, “normalne” życiowe trudności (np. mieszkaniowe, zawodowe, relacyjne, zdrowotne)
 • uzdrawianie karmy i uzdrawianie cykli ziemskich, stale powtarzające się sytuacje życiowe (np. przyciąganie podobnych ludzi, cykliczne wydarzenia itp)
 • pakiet Niebiańska Opieka: ochrona np. w przypadku: wyjazdu za granicę, trudności mieszkaniowych, niepewnej przyszłości, stresującej a ważnej sytuacji
 • uzdrawianie seksualności, przywracanie równowagi ying-yang, aktywacja męskości, ale także kobiecości u mężczyzn i wielu różnych wariacji, praca z  akceptacją ciała i/lub preferencją seksualną, problemy z libido, uzdrawianie wstydu, blokad

DUSZA, DUCH

uzdrawianie duszy
 • przywracanie odczucia Jedności, łączenie z Boskością
 • rytuał inicjacji Mocy – Energii Boskiej oraz inne procesy inicjacyjne (np. dotyczące wykonywanego zawodu lub misji duszy, co pomaga w poczuciu spełnienia i Prowadzenia w Mocy Najwyższej Możliwej Wibracji)
 • wszystkie procesy duchowe (jeśli są korzystne dla duszy np: odczyt i aktywacja potencjałów duchowych- talentów i celów, łączenie z przewodnikiem duchowym, łączenie z polem energoinformacyjnym dot. danej dziedziny wiedzy duchowej)
 • aktywacja śnienia i analiza snów
 • odczyty, pomiary, przekazy, wglądy duchowe
 • pisemna interpretacja planu duszy wraz z odpowiedziami na pytania
 • odpowiedzi na pytania z pomiarem korzyści/ szkodliwości

 

oczyszczanie duchowe

pełen zakres, szczególnie:

 • oczyszczanie z klątw, podczepów, szkodliwych egregorów i kanałów. Szczególnie specjalizuję się w silnych energiach egregorialnych, nieświadomych kontraktach i spętaniach.
 • odcinanie (kończenie) kontraktów, umów, wykupienie paktów, “cyrografów” i innych zobowiązań duchowych lub astralnych
 • usuwanie pieczęci
 • prace dot. czakr (oczyszczanie, harmonizacja lub usuwanie)
 • odcięcie od niekorzystnego przekazu ezoteryki, okultyzmu, egregorów duchowych,  wpływu czarnej magii, niekorzystnej wiedzy (typu “darmowy” yt)
 • uzdrawianie duszy po szkodliwych zabiegach szamańskich,
 • uzdrawianie po ceremoniach
 • odprowadzanie bytów, istot, oczyszczanie z myślokształtów
 • prace astralne np. uzdrawianie ciała mentalnego, kasowanie kodów itp.
 • oczyszczanie domów, mieszkań, biur, budynków: m.in. przenoszenie portali, odprowadzanie duchów, nadawanie strażników, napełnianie przestrzeni energią o dowolnej charakterystyce i funkcji

ZDROWIE ciała

 • przewlekłe niedomagania, przypadłości, bóle, reakcje odpornościowe, choroby szczególnie z nieznaną etiologią i nie dające się wyleczyć konwencjonalnie
 • pomoc osobom w stanie krytycznym, paliatywnym, ciężko chorym, po wypadkach, nieprzytomnym, poddanym intensywnej opiece medycznej (pomoc najczęściej dotyczy szybkiego i bezbolesnego rozwiązania sytuacji: albo dojścia do zdrowia, albo zakończenia wcielenia, pomagam duszy uzdrowić sytuacje, które powodują jej stan ziemski by dłużej nie cierpiała ani ona, ani rodzina)
 • trudność w utracie wagi lub utrzymaniu diety
NIE WIEM CZEGO MI POTRZEBA

Wystarczy wysłać mi swoje zdjęcie z krótką informacją o problemie, ja niezobowiązująco zaproponuję usługi, które uznam, że są najpilniejsze i pomogą najbardziej na dany moment. Podam także termin wykonania oraz cenę.

KSIĄŻKA

Światło Proroka

Justyna Pęcherzewska Prorok
Okładka książki Światło Proroka Przekazy od Boga który jest Miłością Autor Justyna Pęcherzewska

Książka jest zapisem intymnych przeżyć przedstawionych w formie rozmowy wewnętrznej prowadzonej z Bogiem, to sposób połączenia doświadczeń płynących ze zderzenia tego, co namacalne, z tym, co intuicyjne, rozsądku z głosem duszy, realności z nadprzyrodzonością.

Jest to duchowy dziennik osoby świadomej duchowo, obdarowanej wieloma nadprzyrodzonymi umiejętnościami, w tym widzenia pola aurycznego człowieka, głębokiej modlitwy, medytacji, jasnowidzenia energetycznego, jasnosłyszenia słów natchnionych czy interpretowania drogi duszy.

To wreszcie próba odnalezienia własnej tożsamości i odpowiedzi na Boże wezwanie.

CENNIK

Każde zlecenie traktuję indywidualnie.   

W odpowiedzi na zgłoszenie określam
najlepszą formę pomocy i  proponuję ostateczną cenę.

Diagnoza i wycena są bezpłatne.

Cennik podaje jedynie zakres cen dla przykładowych usług. 

Koszt usługi jest zawsze inwestycją, która zwraca się wielokrotnie
jeśli tylko podejdzie się do niego z zaufaniem i wiarą.

Jak zacząć?

Proszę napisać maila z załączonym zdjęciem i krótkim opisem problemu. (wytyczne zdjęcia poniżej).

 1. Pracuję w nocy. Odpowiedzi udzielam max. do 2 dni.
  Odpiszę, podając dalsze szczegóły i zaproponuję formę współpracy.
 2. Wszystkie procesy wykonuję zdalnie, ze zdjęć, łącząc się energetycznie i działając w nadświadomości/ astralnie. Nie ma potrzeby fizycznego kontaktu w formie wizyty ani czuwania w nocy podczas moich zabiegów.
 3. Konsultacje przez telefon prowadzę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Zapewniam pełne bezpieczeństwo danych osobowych i poufnych informacji z odczytów.
 5. Żadne z moich konsultacji nie są poradą medyczną.

WYTYCZNE ZDJĘCIA

 1. Zdjęcia powinny być jak najbardziej aktualne. AKTUALNE czyli zrobione DZISIAJ Jeśli nie ma takiej możliwości proszę zaznaczyć z jakiego są okresu życia.
 2. Wykonane tylko dla mnie- w intencji odczytu lub procesu, robione z myślą o problemie/pytaniu, NIE np. z ostatnich wakacji
 3. Zdjęcie CAŁEJ sylwetki ciała – jeśli to możliwe, (nie patrzę na ubranie, nie oceniam wyglądu, nie trzeba się przebierać) im bardziej naturalne, tym lepiej.
 4. NIE W LUSTRZE i BEZ ORGONITÓW lub w ich pobliżu, bez odpromienników i minerałów lub w ich pobliżu.
 5. BEZ OKULARÓW/ SOCZEWEK kontaktowych
 6. Zdjęcie wykonane przez osoby trzecie powinny zachować cechy punktu 2.)
   Najbardziej czytelne dla mnie są zdjęcia wykonane jako selfie lub na samowyzwalaczu.
 7. Na zdjęciach widzę energie i intencje utrwalone w danej chwili.
  Jeśli otrzymam zdjęcie z nieprawidłową intencją, nieaktualne czy niezgodne z powyższymi wytycznymi, mój odczyt może być także zniekształcony, niejasny lub mylnie zinterpretowany.
 8. Jeśli wysłane zdjęcie jest NIEZGODNE z wytycznymi, ponieważ np. nie ma możliwości prawidłowego wykonania, proszę mnie o tym KONIECZNIE POINFORMOWAĆ.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można dopisać do zdjęcia
  „robione w taki i taki sposób…, nie wiem czy dobre” wówczas wezmę to pod uwagę. Ułatwi mi to pracę, za co będę wdzięczna.

Kontakt

Justyna Pęcherzewska

Mój adres e-mail:  swiatloproroka@gmail.com

Tel.: +48 667 480 405

Nr konta: 35 1940 1076 3250 3533 0000 0000

Prowadzę zarejestrowaną działalność, wystawiam faktury.

Do pracy z emocjami oraz podświadomością rekomenduję: witoslawjanaszek.pl

Shopping Basket