Ośrodek duchowej Mocy

” Wszystkie nasze lęki opierają się na nieprawdzie.

Zastąpienie fałszu prawdą jest istotą uzdrawiania wszystkiego,

co widzialne i niewidzialne.”

David R. Hawkins, Siła czy Moc

Justyna Pęcherzewska Prorok

Justyna Pęcherzewska

Jestem współczesnym prorokiem, czyli utrzymuję mistyczny kontakt z najwyższym Źródłem- Bogiem. Odważnie prowadzę do Prawdy, nie tylko w energii Miłości i Jedności, ale przede wszystkim w Mocy, energii sprawiedliwego rozeznania i doskonałej równowagi.

Mam dar jasnowidzenia energetycznego, rozeznania duchów, wglądów duchowych i mediumicznych, czytam pole energoinformacyjne oraz je modyfikuję, co daje mi łatwość uzdrowienia sytuacji duchowej i życiowej człowieka i jego środowiska, systemów i układów społecznych. Pomagam w trudnościach i uzdrawiam poprzez przekazanie doświadczenia Prawdy, Boskości, wprowadzenie równowagi, harmonii i powrotu do Boskiego Wzorca.

Światło jakie niosę to wskazanie wewnętrznej Mocy duchowej, to rozproszenie nocy duszy, depresji, blokad wcieleniowych, to napełnienie duszy Światłem Pragnienia Boga Jedynego.

Słowa „Bóg” nie łączę z żadną religią ani dogmatami. Jestem mistyczką, nie powiązaną z żadnym systemem religijnym. Bóg (Góra) to dla mnie Źródło, Najwyższe i Niepojęte Istnienie, Wszechogarniająca Jedność, Najwyższa Możliwa Wibracja, to Bóg Objawiony, to Wszechświat, to Opatrzność, to wewnętrzne Centrum każdej istoty.

Moją rolą jest także Jednoczenie, szerzenie Obfitości, dostatku a także dostępności Wszystkiego co Jest na mocy kreacji i tworzenia na ziemi Boskiego Ośrodka Chwały, w której każdy realizuje swoją wspaniałą misję wcielenia.

Z wykształcenia jestem spełnionym zawodowo biologiem, filologiem angielskim oraz dietetykiem ale obecnie od kilku lat realizuję wyłącznie swoje powołanie mistyczne, żyję w ciszy, izolacji, utrzymując stały kontakt ze Źródłem,  rozwijając moc wewnętrzną, Poznanie- Mądrość, zagłębiona w tzw. modlitwie- medytacji, kontemplacji, trwam w łączności z pięknem natury i wspaniałości wyższych poziomów świadomości ku chwale Boga Jedynego.

UZDRAWIANIE

Polega na duchowym procesie utworzenia ścieżki Światła poprzez pragnienie Źródła i Obecności, tej przedwiecznej energii, która jest poza wszelkimi cyklami ziemskimi, karmicznymi, manipulacjami energetycznymi oraz lękiem przed śmiercią.

Uzdrawiając skupiam się na duchowych aspektach.

 Jako prorok i jasnowidz używam narzędzi, które pomagają mi w uzdrowieniu duszy. Są nimi: przekaz – czyli informacje, które otrzymuję ze Źródła a także odczyt, który opiera się o jasnowidzenie energii oraz interpretacje symboliki w aurze osoby czytanej, którą widzę na zdjęciu. Narzędziem uzdrawiającym jest proces rytualny, czyli wykonany w przestrzeni astralnej a zamanifestowany w skutkach w przestrzeni ziemskiej, materialnej.

Procesy uzdrawiania duchowego często są uzupełnione przez krótkie przekazy, które stanowią tematy do rozważenia i uświadomienia. Informacje, które dostaję pochodzą bezpośrednio ze Źródła. Może to być zdanie, dłuższy tekst lub pojedyncze słowo, z którym obcując dana osoba może pogłębić doświadczenie jedności z Bogiem i lepiej zrozumieć cel swojego wcielenia.

Już od pierwszego kontaktu, każdą osobę oczyszczam, otaczam wsparciem modlitewnym, wystawienniczym oraz energetycznym. Jednak zawsze szanuję jej osobiste wybory drogi życia, zatem działam w sposób najbardziej korzystny i zgodny z pragnieniem duszy dla jej najlepszego rozwoju i w harmonii z Wszechświatem. Nigdy nie naruszam też wolnej woli i odczyty czy procesy wykonuję za zgodą- wyrażoną prośbą.

Nie zajmuję się wróżbiarstwem i tarotem. Nie używam tablic, wahadeł, kart itp., niczego poza kontaktem ze Źródłem i mocą tam uzyskaną, przekazem, darem jasnowidzenia (odczytu) oraz sprawczością siły kreacji. 

Wszelkie formaty i struktury religijne szanuję, przyjmuję każdą osobę, nie akceptuję jedynie szkód i zniszczeń uczynionych duszy poprzez takie struktury, jeśli faktycznie są one niekorzystne dla duszy i wcielenia.  Sam fakt wyznania jest natomiast dla mnie neutralny. Zapraszam zarówno ateistów jak i katolików, chrześcijan, buddystów, dedykowanych satanistów, jak również osoby, dla których wyznanie nie ma żadnego znaczenia. 

Obszary uzdrawiania:

Promuję tzw. „duchowość praktyczną”. Działam w silnej i konkretnej energii, którą można nazwać „męską” a obszar praktyk duchowych dotyczy życia codziennego oraz obejmuje zakres typowo materialny, w którym to obserwowalne są efekty wewnętrznej przemiany, poznania prawdy czy wyrażenia siebie i swojej misji.

Kładę szczególny nacisk na to, by efekty procesów duchowych oraz rytualnych były mierzalne.

Terapie duchowe realizuję m.in.  w niżej wymienionych obszarach:

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • zagadnienia sądowe, oskarżenia, pomówienia, nieuczciwość i krzywda międzyludzka i duchowa, wszystko co tyczy się nierówności, nierównowagi, kłamstwa lub oszustwa
 • wsparcie w procesach prawnych, rozwodach, rozprawach sądowych, naruszeniach prawa
 • rytuały równoważne we wszelkich kłótniach, konfliktach, zarówno w sferach rodzinnych, prywatnych jak i zawodowych

BIZNES, FINANSE, INWESTYCJE 

 • pomoc w biznesie dla przedsiębiorców, w inwestycjach. Konkretne odpowiedzi na pytania wraz z pomiarem korzyści.
 • tzw. coaching duchowy połączony z zawodowym (wraz ze strategią pomocy oraz z pakietem pomiarów – ustalane indywidualnie)
 • uzdrawianie trudności finansowych, przepływu pieniądza, biedy, niedostatku, poczucia braku

SPOŁECZEŃSTWO, RODZINA, NARÓD

uzdrawianie społeczne, rodzinne oraz uzdrawianie narodowościowe, dotyczy: narzuconej opinii publicznej, narzuceń cywilizacyjnych, niekorzystnych mądrości życiowych i przekonań narodu (przekazywanych np. jako dziedzictwo historyczne), utrwalonej, niekorzystnej dla danej osoby wiedzy o sposobach funkcjonowania w danym systemie społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tzw. “polskości” oraz “katolickości” (w kontekście negatywnym, ale z szacunkiem do wyznania). 

 • religie, wyznania (odcięcie od szkodliwych, wsparcie w korzystnych), szczególnie obszar kk, pomoc w apostazji i prowadzenie duchowe apostatów
 • uzdrawianie rodu, genealogiczne: usuwanie i kasowanie blokad płynących od egregorów rodowych szczególnie, gdy uniemożliwia to osobistą realizację
 • małżeństwa, relacje partnerskie, uzdrawianie związków
 • pozycja kobiet, toksyczne relacje w rodzinach, w miejscu pracy, wampiryzm energetyczny i pasożytnictwo duchowe, syndromy DDD, uzdrawianie wewnętrznego dziecka i traum rodzinnych
 • szeroko rozumiane cierpiętnictwo i wypaczone poświęcenie (np. syndrom Matki Polki, nadopiekuńczość)
 • pakiet „duchowa ciocia” – pomoc dla dzieci, duchowa opieka nad rodziną, pomoc w relacji matka- dziecko, ojciec-dziecko lub innych relacji w rodzinie
 • pakiet „zdrowa ciąża”: wsparcie przy trudnościach w zajściu w ciążę, ochrona i duchowa opieka podczas porodu  

WOLNOŚĆ osobista, SEKSUALNOŚĆ

 • pomoc w odnalezieniu sensu i kierunku drogi życia, odczucia wewnętrznej MOCY, podejmowania decyzji, zrzuceniu kajdan, oporu, LĘKU, blokad mentalnych.
 • rytuały znoszące depresję i niemoc, spektrum zaburzeń psychicznych, wypalenie zawodowe, problemy ze spektrum OCD, kompulsji, uzależnienia ( alkohol, środki uzależniające, gry, media, pornografia, zakupy, współuzależnienie, pracoholizm, inne), lęki i fobie
 • uzdrawianie wyzwań wcieleniowych, szczególnie powodujące popularne, “normalne” życiowe trudności (np. mieszkaniowe, zawodowe, relacyjne, zdrowotne)
 • uzdrawianie karmy i uzdrawianie cykli ziemskich, stale powtarzające się sytuacje życiowe (np. przyciąganie podobnych ludzi, cykliczne wydarzenia itp)
 • pakiet Niebiańska Opieka: ochrona np. w przypadku: wyjazdu za granicę, trudności mieszkaniowych, niepewnej przyszłości, stresującej a ważnej sytuacji
 • uzdrawianie seksualności, przywracanie równowagi ying-yang, aktywacja męskości, ale także kobiecości u mężczyzn i wielu różnych wariacji, praca z  akceptacją ciała i/lub preferencją seksualną, problemy z libido, uzdrawianie wstydu, blokad

DUSZA, DUCH

uzdrawianie duszy
 • przywracanie odczucia Jedności, łączenie z Boskością
 • rytuał inicjacji Mocy – Energii Boskiej oraz inne procesy inicjacyjne (np. dotyczące wykonywanego zawodu lub misji duszy, co pomaga w poczuciu spełnienia i Prowadzenia w Mocy Najwyższej Możliwej Wibracji)
 • wszystkie procesy duchowe (jeśli są korzystne dla duszy np: odczyt i aktywacja potencjałów duchowych- talentów i celów, łączenie z przewodnikiem duchowym, łączenie z polem energoinformacyjnym dot. danej dziedziny wiedzy duchowej)
 • aktywacja śnienia i analiza snów
 • odczyty, pomiary, przekazy, wglądy duchowe
 • pisemna interpretacja planu duszy wraz z odpowiedziami na pytania
 • odpowiedzi na pytania z pomiarem korzyści/ szkodliwości

 

oczyszczanie duchowe

pełen zakres, szczególnie:

 • oczyszczanie z klątw, podczepów, szkodliwych egregorów i kanałów. Szczególnie specjalizuję się w silnych energiach egregorialnych, nieświadomych kontraktach i spętaniach.
 • odcinanie (kończenie) kontraktów, umów, wykupienie paktów, “cyrografów” i innych zobowiązań duchowych lub astralnych
 • usuwanie pieczęci
 • prace dot. czakr (oczyszczanie, harmonizacja lub usuwanie)
 • odcięcie od niekorzystnego przekazu ezoteryki, okultyzmu, egregorów duchowych,  wpływu czarnej magii, niekorzystnej wiedzy (typu “darmowy” yt)
 • uzdrawianie duszy po szkodliwych zabiegach szamańskich,
 • uzdrawianie po ceremoniach
 • odprowadzanie bytów, istot, oczyszczanie z myślokształtów
 • prace astralne np. uzdrawianie ciała mentalnego, kasowanie kodów itp.
 • oczyszczanie domów, mieszkań, biur, budynków: m.in. przenoszenie portali, odprowadzanie duchów, nadawanie strażników, napełnianie przestrzeni energią o dowolnej charakterystyce i funkcji

ZDROWIE ciała

 • przewlekłe niedomagania, przypadłości, bóle, reakcje odpornościowe, choroby szczególnie z nieznaną etiologią i nie dające się wyleczyć konwencjonalnie
 • pomoc osobom w stanie krytycznym, paliatywnym, ciężko chorym, po wypadkach, nieprzytomnym, poddanym intensywnej opiece medycznej (pomoc najczęściej dotyczy szybkiego i bezbolesnego rozwiązania sytuacji: albo dojścia do zdrowia, albo zakończenia wcielenia, pomagam duszy uzdrowić sytuacje, które powodują jej stan ziemski by dłużej nie cierpiała ani ona, ani rodzina)
 • trudność w utracie wagi lub utrzymaniu diety
NIE WIEM CZEGO MI POTRZEBA

Wystarczy wysłać mi swoje zdjęcie z krótką informacją o problemie, ja niezobowiązująco zaproponuję usługi, które uznam, że są najpilniejsze i pomogą najbardziej na dany moment. Podam także termin wykonania oraz cenę.

KSIĄŻKA

Światło Proroka

ksiazka

Książka jest zapisem intymnych przeżyć przedstawionych w formie rozmowy wewnętrznej prowadzonej z Bogiem, to sposób połączenia doświadczeń płynących ze zderzenia tego, co namacalne, z tym, co intuicyjne, rozsądku z głosem duszy, realności z nadprzyrodzonością. Jest to duchowy dziennik osoby świadomej duchowo, obdarowanej wieloma nadprzyrodzonymi umiejętnościami, w tym widzenia pola aurycznego człowieka, głębokiej modlitwy, medytacji, jasnowidzenia energetycznego, jasnosłyszenia słów natchnionych czy interpretowania drogi duszy. To wreszcie próba odnalezienia własnej tożsamości i odpowiedzi na Boże wezwanie.

CENNIK

Każde zlecenie traktuję indywidualnie.   

W odpowiedzi na zgłoszenie określam
najlepszą formę pomocy i  proponuję ostateczną cenę.

Diagnoza i wycena są bezpłatne.

Cennik podaje jedynie zakres cen dla przykładowych usług. 

Koszt usługi jest zawsze inwestycją, która zwraca się wielokrotnie
jeśli tylko podejdzie się do niego z zaufaniem i wiarą.

Jak zacząć?

Proszę napisać maila z załączonym zdjęciem i krótkim opisem problemu. (wytyczne zdjęcia poniżej).

 1. Pracuję w nocy. Odpowiedzi udzielam max. do 2 dni.
  Odpiszę, podając dalsze szczegóły i zaproponuję formę współpracy.
 2. Wszystkie procesy wykonuję zdalnie, ze zdjęć, łącząc się energetycznie i działając w nadświadomości/ astralnie. Nie ma potrzeby fizycznego kontaktu w formie wizyty ani czuwania w nocy podczas moich zabiegów.
 3. Konsultacje przez telefon prowadzę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 4. Zapewniam pełne bezpieczeństwo danych osobowych i poufnych informacji z odczytów.
 5. Żadne z moich konsultacji nie są poradą medyczną.

WYTYCZNE ZDJĘCIA

 1. Zdjęcia powinny być jak najbardziej aktualne. AKTUALNE czyli zrobione DZISIAJ Jeśli nie ma takiej możliwości proszę zaznaczyć z jakiego są okresu życia.
 2. Wykonane tylko dla mnie- w intencji odczytu lub procesu, robione z myślą o problemie/pytaniu, NIE np. z ostatnich wakacji
 3. Zdjęcie CAŁEJ sylwetki ciała – jeśli to możliwe, (nie patrzę na ubranie, nie oceniam wyglądu, nie trzeba się przebierać) im bardziej naturalne, tym lepiej.
 4. NIE W LUSTRZE i BEZ ORGONITÓW lub w ich pobliżu, bez odpromienników i minerałów lub w ich pobliżu.
 5. BEZ OKULARÓW/ SOCZEWEK kontaktowych
 6. Zdjęcie wykonane przez osoby trzecie powinny zachować cechy punktu 2.)
   Najbardziej czytelne dla mnie są zdjęcia wykonane jako selfie lub na samowyzwalaczu.
 7. Na zdjęciach widzę energie i intencje utrwalone w danej chwili.
  Jeśli otrzymam zdjęcie z nieprawidłową intencją, nieaktualne czy niezgodne z powyższymi wytycznymi,
  mój odczyt może być także zniekształcony, niejasny lub mylnie zinterpretowany.
 8. Jeśli wysłane zdjęcie jest NIEZGODNE z wytycznymi, ponieważ np. nie ma możliwości prawidłowego wykonania,
  proszę mnie o tym KONIECZNIE POINFORMOWAĆ.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można dopisać do zdjęcia
  „robione w taki i taki sposób…, nie wiem czy dobre” wówczas wezmę to pod uwagę.
  Ułatwi mi to pracę, za co będę wdzięczna.

Kontakt

Justyna Pęcherzewska

Mój adres e-mail:  swiatloproroka@gmail.com

Tel.: +48 667 480 405

Nr konta: 35 1940 1076 3250 3533 0000 0000

Prowadzę zarejestrowaną działalność, wystawiam faktury.

Do pracy z emocjami oraz podświadomością rekomenduję: witoslawjanaszek.pl

Shopping Basket