Polityka prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Justyna Pęcherzewska, prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą: JB ENGLISH Justyna Pęcherzewska z siedzibą w
Poznaniu na os. Bolesława Śmiałego 3/67, NIP 9721183484, REGON 30153106. W
sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail:
swiatloproroka@gmail.com

Podmiotem którego powierzono przetwarzanie danych wynikających z świadczenia usługi
przesyłania newslettera jest:
https://app.mailerlite.com/

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych i terapeutycznych, oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi polegającej na przesyłaniu newslettera,
na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer
telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie
rachunku ) adres zamieszkania czy numer pesel;

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na
podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

  1. księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku
  2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
  3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
  4. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page
  5. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego
podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat od zakończenia wykonania umowy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.
Informacje na temat klienta, w tym wszelka dokumentacja fotograficzna, pozyskane przed
oraz w trakcie wykonywania usługi nie będą ujawniane osobom trzecim i będą wykorzystane
tylko i wyłącznie w celu rzetelnego przeprowadzenia usługi.

Informacje uzyskane po procesach oraz stosowane metody terapii nie zastępują konsultacji i
medycznej i leczenia konwencjonalnego.