Polityka prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Justyna Pęcherzewska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: OŚRODEK Justyna Pęcherzewska z siedzibą w Poznaniu na os. Bolesława Śmiałego 3/67, NIP 9721183484, REGON 30153106. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: swiatloproroka@gmail.com

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych i terapeutycznych, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi polegającej na przesyłaniu newslettera, na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, login lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku ) adres zamieszkania czy numer pesel;

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

  1. księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku
  2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych
  3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego
  4. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page
  5. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat od zakończenia wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.

Informacje na temat klienta, w tym wszelka dokumentacja fotograficzna, pozyskane przed oraz w trakcie wykonywania usługi nie będą ujawniane osobom trzecim i będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu rzetelnego przeprowadzenia usługi.

Informacje uzyskane po procesach oraz stosowane metody terapii nie zastępują konsultacji i medycznej i leczenia konwencjonalnego.