Oferta

✮ Przekaz

Moja historia z przekazami zaczęła się pierwotnie w kaplicach i innych miejscach modlitwy, kiedy to Bóg dyktował mi list i polecał przekazywać osobie w innej ławce. Dla mnie niezrozumiała treść, u adresata treści wywołała najczęściej szok, łzy i wzruszenie.

Teraz piszę takie listy do osób, które o nie poproszą i gdy Źródło ma coś do przekazania. Treści prywatnych, typowo dla mnie, dotyczących wielu tematów, mam całe zeszyty. Dzięki przekazom wzrastam duchowo, jestem prowadzona i to podstawowe narzędzie, dar z jakiego korzystam w podnoszeniu mojej Świadomości i zrozumieniu innych dusz. 

Przekazy jako usługa mają bardzo przystępną, zrozumiałą formę, odeszłam od pisania Słów wprost, zamiast tego wyjaśniam i opisuję wszystko używając słownika " ziemskiego".  

PRZEKAZ O STANIE DUSZY

Jest to najprostszy przekaz w formie diagnozy energetycznej, to informacja o aktualnym stanie duchowym człowieka. Ze zdjęcia analizuję aurę, odczytuję pole energoinformacyjne, opisuję co widzę bez żadnej ingerencji. 

PRZEKAZ O DRODZE ŻYCIA

To pełen opis planu duszy na to wcielenie, istota przyjścia na ziemię i jego analiza zgodnie z informacjami ze Źródła. W praktyce zajmuje kilkanaście stron szczegółowej treści

Idealne dla osób zagubionych, nie znających sensu życia, przyczyny problemów, czujących się " nie na miejscu" i dla wszystkich szukających właściwej drogi życia. Szczególnie polecam w stanach depresji, zniechęcenia, braku sił i motywacji, lęków i niskiej samooceny… to najczęstszy sygnał, że nie realizujemy swojej misji.

To wspaniała pomoc dla osób rozwijających się duchowo, podnoszących swoją Świadomość, szukających Prawdy, Boga, prawdziwej natury rzeczy. Jest też punktem wyjścia do dalszych procesów np. pracy z wyzwaniami i trudnościami.

Z założenia przekaz dotyczy celów, talentów duchowych jak i życiowych, spraw zawodowych, związkowo-relacyjnych. Przedstawia trudności, kwestie problematyczne, nad którymi szczególnie warto pracować podczas aktualnego wcielenia, lub które posłużą na drodze do pełnego spełnienia swojej ziemskiej misji. Przekaz obejmuje zarówno plan urodzeniowy jak i zmodyfikowany poprzez różne wydarzenia, a także najbardziej aktualny, dotyczący teraźniejszości, przyszłości czy najlepszego rozwiązania danej sytuacji.  Jednak poza tą szablonową formą zachęcam do zadawania pytań przed spisaniem przekazu, które ukierunkują mój wgląd na tematy najistotniejsze dla osoby zlecającej. Wówczas przekaz jest w pełni spersonalizowanym tekstem obfitującym w ważne informacje ze Źródła, wskazówki dla rozwoju na obecnej ścieżce życia, sposoby zaradzenia trudnościom, pokarmem dla duszy, ale także kierunkuje wyjaśnienia na kwestie szczególnie obciążające daną osobę.

Informacją zwrotną, którą często dostaję o przekazach, poza faktem ich trafności, jest stwierdzenie jego zaskakującej wielowątkowości, głębi, przykładowo:  “czytałam wielokrotnie i jeszcze będę do tego wracać pewnie miesiącami” , “czytałem raz, potem bardziej wnikliwie, ale to jest tekst na całe życie”. Przekaz polecam każdemu, często pomaga już sam fakt czytania go poprzez świadomość wcielenia jaką zyskujemy, poprzez uzyskaną wiedzę o sobie samym i połączenie się z duchową, wewnętrzną Prawdą. Zdecydowanie warto w to zainwestować.

PRZEKAZ - ODPOWIEDŹ ZE ŹRÓDŁA
Służy odpowiedzi na konkretne pytanie, zagadnienie.

Jest odczytem ze zdjęcia w postaci symbolicznej, w zależności od tego jaki symbol widzę, odpowiednio analizuję oraz interpretuję w oparciu o natchnienia, połączenie ze Źródłem czy poprzez wyjaśnienia duszy lub jej opiekunów.

Analiza obejmuje przyczynę zagadnienia/problemu. Widzę stan obecny w kontekście przyczyny i skutku jaki wywoła na planie przyszłości, jeżeli nie zaistnieją międzyczasie inne czynniki. Odpowiedź jest na chwilę obecną. Widzę często także inne opcje, wersje przyszłości i je opisuję.

Poza typowymi planami osi czasu: przeszłości (plan przyczyny), teraźniejszości i plan przyszłości, omawiam też plan zrozumienia oraz najlepszego rozwiązania, co pozwala mi przekazać wyjaśnienia,  zalecenia w zgodzie z osobistym planem wcieleniowym jak i prawami Wszechświata.

Widzę i wiem tylko to co jest zgodne z najwyższym dobrem człowieka i z Wolą Boga. Nigdy taki odczyt nie może zaszkodzić ani połączyć z energią inną niż Najwyższa Miłość. Jest zatem bezpieczny. Nie jest też wróżbą.

W przypadku konieczności dużej precyzji odpowiedzi lub w pytaniach biznesowych stosuję skalę, w której odpowiedź słowną zamieniam na numeryczną. Jest to jednak nadal pomiar przez wgląd jasnowidzenia, NIE wahadłem, NIE z tablic czy kart.

Przykłady pytań do przekazów:

"Jaka jest moja misja życiowa?"

“Co jest przyczyną moich trudności?”

“W jakim zawodzie najlepiej się zrealizuję?”

“Na ile korzystne jest wejście we współpracę z firmą XY?”

✮ Uzdrawianie

UZDRAWIANIE DROGI ŻYCIA

Uzdrawianie jest  procesem najgłębszym, wielowymiarowym. Podczas gdy przekaz, odczyt czy oczyszczanie są procesami działającymi w połączeniu z duszą, co oczywiście jest już bardzo skuteczne, to uzdrawianie można nazwać procesem naprawy, przywrócenia Pierwotnego Wzorca. Działa on wręcz przeszywająco każdy poziom świadomości Istoty ponieważ działam z poziomów NADświadomych łącząc się duchowo. Z tego wymiaru, obejmuję wszelkie poziomy czasu i przestrzeni by doprowadzić duszę do jej harmonii, pokoju, do Boga.

W zależności od potrzeb wykonuję uzdrawianie wzorców mentalnych, powtarzanych schematów, uzdrawiam wyzwania, traumy, obciążenia. Nadaję pełne zrozumienie poprzez łączenie człowieka z duszą (odzyskiwanie duszy) a nierzadko też duszy z Bogiem (uzdrawianie duszy) w zależności od stopnia komplikacji karmicznej. Przywracam kontakt z Boskością, przekazuję ważne Słowa że Źródła, wprowadzam na wyższe poziomy Świadomości. 

UZDRAWIANIE NEGATYWNYCH WZORCÓW MENTALNYCH 

Polega na mojej pracy energetycznej, w której wypalam wzorzec i tworzę nowy, ale także na pracy indywidualnej osoby uzdrawianej- najczęściej zalecam formę " pracy domowej" , zadanie do spisania, wykonania, przemyślenia. Forma tej pracy jest bardzo spersonalizowana, Góra wie najlepiej co pomoże danej osobie, ja jestem tylko narzędziem przekazującym instrukcję. Uzdrawianie jednego wzorca trwa zwykle tydzień. 

Jest to bardzo pomocna technika dla osób rozwijających się i pracujących z osobistymi trudnościami i blokadami. 

UZDRAWIANIE RODU

Dotyczy oczyszczania i uzdrawiania całego drzewa genealogicznego osoby zlecającej usługę. Dusza sama wybiera sobie rodzinę, w której zrealizuje swoje wcieleniowe zadania, jednakże niejednokrotnie obciążenia jakie przejmuje rodowo są zbyt dotkliwe a wydarzenia zewnętrzne, często cykliczne, skutecznie blokują jej życiową misję i pragnienia duszy.

Uzdrawianie obejmuje usuwanie negatywnych przekazów rodowych, wzorców mentalnych, dziedziczonych chorób, doświadczeń, wypadków, cyklicznie powtarzających się historii. Uwalniane są traumy i trudne przeżycia rzutujące na kolejne pokolenia. Proces usuwa narzucone preferencje wyborów, negatywną lojalność rodową, oczekiwania rodu względem jego członka. Mądrość i pozytywne aspekty rodu zostają natomiast wzmocnione. Odprowadzam też przodków, którzy nie odeszli do Światła.

Po procesie opisuję wszystko co widziałam w formie raportu. Szczegółowo wyjaśniam karmiczne związki pomiędzy życiem zlecającego oczyszczanie a rodowymi historiami. Omawiam źródła problemów i linie rodowe bezpośrednio rzutujące na schematyczność wydarzeń. 

Osobiście uważam, że podobnie jak przekaz o drodze życia, oczyszczanie rodu jest jedną z najsilniej działających procesów mających trwały i mocny (pozytywny) wpływ karmiczny na osobę zlecającą. Polecam niemal każdemu. 

UZDRAWIANIE CIAŁA 

Obejmuje skan ciała, poradnictwo pro-zdrowotne, zalecenia suplementacyjne, oraz terapię praniczną. 

Prawie jak skanerem w oczach diagnozuję całe wnętrze ciała. Widzę zmiany w ciele, aktualne, ale także i potencjalne, które istnieją dopiero na etapie zaburzeń energetycznych. Dodatkowo, wykorzystując dar jasnowidzenia, podaję nazwy konkretnych jednostek chorobowych u danej osoby obecnie lub/i potencjalnie w przyszłości.

Zalecam dietę i suplementy. Mam wykształcenie wyższe biologiczne i dietetyczne, zatem nie jest to porada lekarska.

Pracuję także z osobami ze zdiagnozowanymi chorobami psychicznymi, depresją, uzależnionymi, będącymi w trakcie leczenia środkami psychotropowymi, uspokajającymi czy nasennymi lecz bezwzględnie wymagam informacji o tym.

Przesyłam energię witalną i uzdrawiającą zwaną także praniczną. Jest to pomocne w słabszym okresie życia, w sytuacjach zmian życiowych, okresie samotności, choroby. Jako jasnowidz energetyczny widzę stan i poziom energii człowieka i potrafię zalecić skuteczne rozwiązania.

✮ Oczyszczanie z diagnozą

Obejmuje ona przede wszystkim ludzi, ale dodatkowo diagnozuję i oczyszczam też pomieszczenia, budynki oraz wszelkie przedmioty.

Diagnoza energetyczna jest to opis tego, co widzę: duchy, demony, byty astralne i inne istoty, myślokształty, klątwy, złorzeczenia, uroki, podczepy, portale- różne rodzaje. Widzę byty przy ludziach, ale też kanały, ścieżki astralne, wpływy energetyczne i wszystkie układy energii. Ponadto, opisuję energie emocjonalne, mentalne i wszystkie inne aspekty, ważne dla zrozumienia danego zagadnienia-problemu.

Jeśli jest to istotne, kontaktuję się z duszami i pozyskuję od nich informacje. Często zdarza się, że opisane przeze mnie osoby znajdują się na starych fotografiach rodzinnych a przedstawione historie faktycznie dotyczyły przodków i są pamiętane przez starsze pokolenie. To pomaga rozwiązać trudne sytuacje życiowe.

Opisuję i omawiam aurę i energetykę człowieka. Widzę stan czakr i wszystko, co dzieje się w polu aurycznym.

Określam poszczególne dary i talenty, zdolności duchowe, ślady po innych zabiegach, aktualne ochrony.

Kontaktuję się z duszą człowieka i jej opiekunem duchowym.

Oceniam energetycznie na ile dobrane są odpromienniki, orgonity, minerały, symbole, amulety.

Gdy jest taka konieczność, diagnoza energetyczna ujmuje również poprzednie wcielenia, karmę oraz cały ród.

Wykonuję oczyszczanie, odprowadzam byty, oczyszczam z negatywnych myślokształtów, transformuję niskie energie i wpływy. Zamykam szkodliwe portale, kanały energetyczne, usuwam podczepy, klątwy, uroki. Pracuję też z pieczęciami, programami i wszelkimi energetycznymi ograniczeniami. 

Tworzę ochrony energetyczne na ludzi i budynki, napełniam je Boskim Światłem, pozytywnymi intencjami i wysoko wibrującą energią. Wzmacniam ochronę anielską. Często proszę o dodatkowego opiekuna duchowego by wzmacniał ochronę.

Oczyszczanie dotyczy też aury człowieka, widzę: kolory, zniekształcenia, podpięcia, stan czakr, anioły i istoty opiekuńcze. Aurę oczyszczam z negatywnych wpływów, harmonizuję, czakry napełniam kolorami, wypełniam energią Boskiej Miłości, otwieram kanał połączenia ze Źródłem.

Usuwam skutki magii (każdej- i białej, i czarnej), uwalniam od spętań, zdejmuję klątwy. Oczyszczam z telegonii.

Wykonuję także uwolnienia od bytów demonicznych (egzorcyzmy).

Bezpośrednio odczuwanym efektem oczyszczania człowieka jest błogość, lekkość, często senność wynikająca z poczucia pozbycia się olbrzymiego ciężaru. Po odprowadzeniu duchów bywa, że zmieniają się preferencje, łagodnieje charakter z agresywnego czy depresyjnego na naturalny dla człowieka. Oczyszczone przestrzenie emanują ciepłem, zapraszają pozytywnych gości, pojawia się w nich obfitość, spokojny sen, cichną kłótnie i spory.

Po wykonanym procesie czy oczyszczaniu często proponuję specjalny spersonalizowany MEDALIK o mocy talizmanu, jednak w pełni zgodny z Energią Boską. Jest on wykonywany na specjalne zamówienie, w pełni spersonalizowany z inskrypcjami dostosowanymi do energetycznych potrzeb duszy i idealnie wspierający jej osobistą, duchową drogę rozwoju i ziemskiego wcielenia. O szczegółach, jak zawsze, informuję w prywatnych wiadomościach. 

✮ Pomoc dla dzieci

Współpracuję nie tylko z dorosłymi ale i z dziećmi, mam w tym szczególne prowadzenie z Góry i szeroki wachlarz skutecznych narzędzi. 

Pomoc dla dzieci obejmuje sytuacje, gdy rodzic zgłasza się do mnie z problemem, siłą rzeczy, jest to jeden z nielicznych przypadków, w których do pracy nie wymagam zgody osoby (dziecka) oraz zgody na zdjęcie, ale zawsze pytam o pozwolenie Górę (Źródło, opiekuna duchowego dziecka itp). Nawiązuję kontakt duszą dziecka i przekazuję jej informacje w sposób NADświadomy lub łączę z matrycą energetyczną - z Pierwotnym Wzorcem. Rozwiązuję tym samym wiele problemów, do których sedna rodzic nie może sam dotrzeć. 

Najczęściej opisuję proces rodzicowi, podaję zalecenia, wskazówki, pomocne instrukcje jak postępować lub czego się wystrzegać. Wszystko odbywa się z Wolą duszy dziecka lub Boską, piszę tylko tyle, ile mi zostanie pozwolone, by nie zaburzyć niczego na drodze rozwoju duszy dziecięcej, jej ewolucji, doświadczeń i pragnień, czy odpracowania karmy. 

Szczególnie zapraszam dzieci kryształowe, indygo, inne wcielenia, ale także mam dobry kontakt i duże doświadczenie na przykład z dziećmi autystycznymi. 

Widzę dusze jeszcze nienarodzonych dzieci w polu aurycznym kobiet, co wykorzystuję do procesów wspierających zajście w ciążę. Potrafię też sprowadzić/zaprosić duszę dziecka do danej rodziny lub/i nawiązać kontakt z duszą, która czeka na wcielenie (najczęściej to ona kontaktuje się ze mną ;)) 

Mam też łączność z duszami dzieci po poronieniach i aborcjach.

✮ Analiza związków

Metodą odczytu potrafię na podstawie planu wcielenia określić problemy i potencjał związku.

Analizuję układy energetyczne pomiędzy partnerami, małżonkami, wszystkimi członkami rodziny, szczególnie, jeśli uwikłane są dzieci.

Odpowiadam na pytania. Widzę jakimi sposobami osiągnąć uczciwy, pełen miłości i wzajemnego zrozumienia związek partnerski lub małżeński, określam źródło problemu oraz zalecam rozwiązania. Określam, czy związek jest karmiczny.

Gdy to konieczne, harmonizuję energie, oczyszczam aury partnerów, usuwam wszystkie przeszkody i blokady i napełniam ich Miłością. Łączę partnerów ze sobą poprzez wzmocnienie kanału energetycznego między nimi oraz łączę ich ze Źródłem. Tworzę także ochronę energetyczną oraz anielską.

✮ POMOC W ZAJŚCIU W CIĄŻĘ, W DEPRESJI, W BIZNESIE, PROWADZENIE DUCHOWE

Moje wsparcie dotyczy wielu dziedzin. Wspomagam w związkach, małżeństwach, rodzinach. Wspieram by odzyskać swoją tożsamość, “odnaleźć siebie”, żyć pełnią życia. Pomagam osiągnąć sukces zawodowy, przyciągnąć obfitość finansową. Chronię przedsięwzięcia i wspomagam energią biznes, inicjatywy, wydarzenia. 

Często problem jest wielopłaszczyznowy. Po etapie wstępnej diagnozy proponuję kompleksową pomoc by dojść do sedna problemu oraz zalecam skuteczne rozwiązania. Wystarczy skontaktować się ze mną, przesłać zdjęcie zgodne z wytycznymi, a ja podam dalsze instrukcje i niezobowiązujące, bezpłatne propozycje.

Dla potrzebujących wsparcia, tak zwanego prowadzenia, regularnych wglądów i odczytów, dla wszystkich już związanych z duchowością lub dopiero wkraczających na ścieżkę rozwoju nie wiedząc, w którym konkretnie iść kierunku, dla osób pracujących z energiami a potrzebujących wglądów przez osobę niezależną, dla tych i wszystkich pozostałych osób zainteresowanych przewodnictwem duchowym oferuję regularne odczyty i przekazy w pakietach miesięcznych.

Prowadzenie duchowe zakłada, że jestem jedynie narzędziem i w moich zaleceniach i odczytach przekazuję "myśl" Najwyższego Dobra, która osoba prowadzona przyjmuje. Nie jestem ani guru, ani nauczycielem. Jasnowidząc i kontaktując się ze Źródłem w imieniu osoby prowadzonej, pomagam jej wybrać najwłaściwszą i najbardziej korzystną drogę.

✮ "NIE WIEM, KTÓRĄ USŁUGĘ WYBRAĆ"

Wystarczy wysłać mi swoje zdjęcie z krótką informacją o problemie, ja niezobowiązująco zaproponuję usługi, które uznam, że są najpilniejsze i pomogą najbardziej na dany moment. Podam także termin wykonania oraz cenę.