Książka

Książka jest zapisem intymnych przeżyć przedstawionych w formie rozmowy wewnętrznej prowadzonej z Bogiem, to sposób połączenia doświadczeń płynących ze zderzenia tego, co namacalne, z tym, co intuicyjne, rozsądku z głosem duszy, realności z nadprzyrodzonością. Jest to duchowy dziennik osoby świadomej duchowo, obdarowanej wieloma nadprzyrodzonymi umiejętnościami, w tym widzenia pola aurycznego człowieka, głębokiej modlitwy, medytacji, jasnowidzenia energetycznego, jasnosłyszenia słów natchnionych czy interpretowania drogi duszy. To wreszcie próba odnalezienia własnej tożsamości i odpowiedzi na Boże wezwanie.