Kim jest Bóg

Kiedyś po medytacji, którą prowadziłam dla grupy osób usłyszałam ” za dużo było … Boga… w tym co mówiłaś”.

Pomimo iż słowo ” Bóg”  jest mi osobiście najbliższe, proszę zawsze, aby je podmieniać na określenie najbliższe Twemu sercu, zgodne z wewnętrzną prawdą, spójne z Tobą i nie konotujące z niczym negatywnym, wprowadzające Pokój, nie dysonans. Proponuję: Pierwotne Źródło, Wszechświat, Najwyższa Miłość, Życie, Prawda, Piękno, Bóg Jedyny, Wszechwiedza.

Bóg jest Jednością, jest tym, co Cię otacza i nie jest tym zarazem. Jest tym, co JEST  i co NIE JEST, i wszystkim pomiędzy. Gdy masz Boga w sercu, Bóg jest wszędzie, gdzie spojrzysz, bo patrzysz Jego oczami. Bóg nie jest „gdzieś tam w niebie” , niedostępny i milczący. Jest teraz, jest tu, przenika Cię.

Boga nie łączę z żadną religią, Bóg który do mnie mówi w przekazach nie chce być identyfikowany z żadną ideologią, ruchem, nie chce być utożsamiany z Kościołem, klerem albo co gorsza z karzącym władcą Nieba za grzechy skazującym na wieczne potępienie. Jest sprawiedliwy ale nie surowy. Jest Ojcem , jest Najwyższym Dobrem, jest Opatrznością, która opiekuje się Tobą w każdej sekundzie Twojego istnienia, jeśli Mu pozwolisz, jeśli zechcesz. Jest wyrozumiały, daje Ci wolność – masz wolną wolę, zrobisz co zapragniesz, a On nadal Cię kocha. ” Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca” (Ps 103,10). Jest Najwyższą Miłością przekraczającą ludzkie wyobrażenie. Jest Obfitością, niczego Ci z Nim nie braknie.

Przede wszystkim, Bóg JEST, i dla mnie Bóg jest przenikającą Obecnością.

Czasami słyszę pytanie: „Ty naprawdę w to wierzysz, w to co piszesz?”.

Nie, ja nie wierzę. Ja to wiem. Obecność Boga to dla mnie fakt. Jest to dar jaki mam od dziecka, siła i moc Boga rozumianego w wyżej opisany sposób, zawsze były i są niezaprzeczalnym faktem, więc nie podlegają idei wiary. Jestem za to wdzięczna, ponieważ nadaje mojemu życiu pewną stabilność. Mogę nie wierzyć, wątpić w wiele rzeczy ale miłosna obecność Boga Ojca, jego opieka, Opatrzność i prowadzenie zawsze SĄ niezależnie od wszystkiego.

„Ja Jestem Życiem, a kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jam jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, i do Mnie się zwróci każde z istot niebieskich, i ziemskich, i podziemnych, aby wszelki język wyznał, że Jam Jest Panem, Bogiem Waszym”. (przekaz z 26.08.2019)

Bóg jest też dla mnie najwyższą Energią Miłości, którą otrzymuję przebywając w Źródle, i którą mogę działać pranicznie, przesyłać, kierunkować. Energia ta jest jest ponad wszystko, jest wszechwładna i wszechpotężna. Wszelka istota, czy to ziemska czy ” podziemna”, czyli demoniczna, kosmo-pokrewna, astralna czy też …( tu wstaw to czego najbardziej się boisz) zgina w pokorze  kolano przed Boską Energią Miłości. Całkiem bezpieczna perspektywa, prawda?

W przekazach często zapisuję:

„Jam Jest Jahwe, Jam Jest Stwórca Wszystkiego, co Jest, co nie Jest i wszystkiego pomiędzy.
Jam Najwyższe Dobro, Nieskończona Miłość.
Jam Twój Bóg i Zbawca”.

Jakkolwiek izraelsko imię Jahwe się kojarzy, bibliści identyfikują je jako osobę Anioła Jahwe czy też Anioła Pańskiego. Z założenia, Bóg w swej Istocie nie może się objawić ludziom we własnej postaci- tej człowiek nie jest w stanie objąć swoją  świadomością, stąd Jahwe jest objawieniem Boga, emanacją Jego „Jestem” przemawiającym w sposób zrozumiały dla ziemskiego wcielenia.

„Jestem Który Jestem. Ja w swych poziomach nie jestem jak człowiek o wielu maskach, wcieleniach i postaciach. Jednością Jestem z Wszystkim i SOBĄ SAMYM. Nie ma Istota jest ważna, ale to, co Ty wyrażasz względem Mnie. Jestem Który Jestem, na każdym etapie stworzenia, stwarzam że BYŁO i BĘDZIE, poza czasem i w wieczności” (przekaz z 21.09.2019).

Na koniec cytat mojego ulubionego proroka, Izajasza:

„Ja jestem Pan i nie ma innego,
i nie przemawiałem potajemnie.
Nie powiedziałem potomstwu Jakuba:
Szukajcie Mnie na próżno.
Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne,
oznajmia to, co jest prawdziwe.
Zgromadźcie się i wyjdźcie,
dołączcie się wszyscy.
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą
drewno przez siebie rzeźbione
i modlą się do bożka,
który nie może ich zbawić.
Przedstawcie i dajcie dowody,
a nawet zastanówcie się wspólnie:
Któż to zapowiedział już od dawna
i znowu teraz objawia?
Czyż nie Tym, „Który jest”, Ja jestem?
Prócz Mnie nie ma innego Boga!” (Iz 45, 18–21)

Dodaj komentarz